Vad är en människa? Låter sig en människa beskrivas? I så fall hur? Svaren blir förstås olika beroende på vem som svarar.

Skania ĉielo_500Själv skulle jag säga att lära känna en människa är en process som tar tid, och att det alltid finns kvar en kärna av oförutsägbarhet i varje människa.

Men hur ser den samtida människosynen ut i Sverige bortom de individuella svaren?

Alltför ofta kan man urskilja en maskinell syn på människan, föreställningen att hon faktiskt kan beskrivas i enkla termer och kategorier. Å ena sidan en människofientlighet, stavad till exempel främlingsfientlighet, som dömer människor utifrån en indelning i givna fack. Å andra sidan motvikten, den goda viljan, som vill vara tolerant, men som använder sig av samma kategorier. Den ena illvillig, den andra välvillig,  men samma boxar.

Jag läser platsannonser och ser att en arbetsgivare förutsätter att de sökande har en positiv människosyn, och jag undrar vad som menas med det. Om jag var arbetsgivare skulle jag föredra anställda med en nyanserad människosyn, vilket är det enda möjliga om man ser sig om i världen och historien. För människan är det största rovdjuret, men också storartad i sin kärlek, likväl som ynklig i sin litenhet. Människan är mäktig den största självuppoffringen men också den grövsta brutaliteten. Alla är vi lika, alla är vi olika. Och skiljelinjen mellan det goda och det onda går inte mellan människor utan inom varje människa.

I en annan platsannons söker arbetsgivaren någon som upplevt diskriminering  i lagens mening, alltså utifrån någon av de givna grunderna, det må gälla etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller något annat. En sådan person tros nämligen kunna göra arbetsplatsen mer jämställd.

All särbehandling utifrån grupptillhörighet – negativ såväl som positiv – har tron på en slags essens gemensam. Och samtidigt som en människa förutsätts vara bärare av erfarenheter som får henne att se på världen och handla på ett visst sätt, så förutsätts också motsatsen – att vi aldrig kan förstå varandra utanför våra kategorier. Det tycker jag är en djupt pessimistisk människosyn. För en människa är trots allt en människa är en människa är en människa…

Annonser